WEHIKUŁ CZASU NOSTRADAMUSA - KAPSUŁA NOSTRADAMUSA - www.uzdrowiciel.co

Przejdź do treści

Menu główne:

WEHIKUŁ CZASU NOSTRADAMUSA - KAPSUŁA NOSTRADAMUSA

WARSZTATY
Medytacyjny Wehikuł Czasu Nostradamusa!

MEDYTACJE  w  "ZWIERCIADLE  R. BISCHA"
Jest to autorskie urządzenie skonstruowane przez Remigiusza Bischa
będące połączeniem Kapsuły Nostradamusa, Zwierciadła Kozyriewa i Akumulatora orgonu Reicha.
-----
Zajrzyj także na Podstronę z ofertą sprzedaży "Zwierciadła Kozyriewa".
Kliknij tutaj:   Lustro Kozyriewa
-----
Zapisy telefoniczne:
Remigiusz Bisch
Tel. kom.  693_396_578
Medytacje w "Zwierciadle  R. Bischa"  są dostępne tylko dla Osób ze Stowarzyszenia.
Miasto:  WOŁÓW, 40 km na  Pn-Zach od Wrocławia.
-----
Dla kogo jest ta atrakcja?
Medytacje w "Zwierciadle  R. Bischa"dostępne tylko dla Osób ze Stowarzyszenia,
które praktykują medytacje Jogi Królewskiej.
Medytacje w "Zwierciadle  R. Bischa" mają na celu pogłębienie medytacji, a doświadczane przy tym
różne "fenomeny" NIE są celem samym w sobie, a są wykorzystywane do poszerzania świadomości.
Na Kursach i Warsztatach jest przekazywana wiedza Jogi Królewskiej i nauka medytacji
ukierunkowanej na Absolut-TAT.  Celem Jogi Królewskiej jest poznanie i zjednoczenie z Absolutem-TAT.
Osoby, które praktykowały medytacje Absolutu-TAT, doświadczają w "Zwierciadle  R. Bischa"
znacznie więcej, niż osoby, które nie praktykowały tej medytacji lub praktykowały inne medytacje.
-----
 
PRZYKŁADOWE EFEKTY i ODCZUCIA PODCZAS MEDYTACJI
w "ZWIERCIADLE   R. BISCHA":
Czas medytacji:  30 do 60 minut.
PS:  doświadczenia uzyskiwane w "Zwierciadle  R. Bischa"intensywniejsze,
ciekawsze i jest ich więcej, niż w "Zwierciadłach Kozyriewa", ale niektóre są tego samego rodzaju.
- Dla Osób, które praktykowały medytacje Jogi Królewskiej ukierunkowane na poznanie Absolutu-TAT,
efekty zawsze są wspaniałe i niezwykłe! Poszerzają horyzont doświadczeń!
Niektóre efekty lub odczucia mogą pojawić się w czasie pierwszej medytacji, a inne np. po 10-ciu.
- Dla Osób, które NIE praktykowały medytacji Jogi Królewskiej, EFEKTY mogą być:  
wspaniałe, rewelacyjne, niezwykłe, takie sobie LUB ŻADNE!
Słowo "żadne" powino ostudzić poniektórych, którzy są żądni "cudów na skróty"!
  
1/ Wrażenie lewitowania, czyli unoszenia się w powietrzu lub latania;
2/ Odprężenie, uspokojenie, zniesienie gonitwy myśli;
3/ Wnętrze Kapsuly wypełnia świetlista poświata, nieziemskie światło;
4/ Postrzegam, że znajduję się w obłoku świetlistej, np. fioletowej energii;
5/ Odczuwanie "zawieszenia czasu" lub przebywania poza czasem i przestrzenią;
6/ Wrażenie wolniejszego upływu czasu: osobie wydaje się, że upłynęło 10 minut, a upłynęło 30;     
7/ Wizje archetypów związanych z dawnymi cywilizacjami w postaci złożonych symboli,
    figur geometrycznych, ornamentów, znaków, run, liter - podobne do relacji z Rosji, dotyczących Zwierciadła Kozyriewa;
8/ Wizje przebywania w dawnej cywilizacji, oglądania miejsc, ludzi - podobne do relacji z Rosji;
9/ Wizje bliskiej lub odległej przeszłości;
10/ Wizje bliskiej lub odległej przyszłości;
11/ Wizje miejsc bliskich lub odległych w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości;
12/ Wizje określane jako "przebywanie w innym wymiarze";
13/ Nabycie własności łatwego, intuicyjnego podejmowania trafnych decyzji;
14/ Pojawienie się przejściowo jasnowidzenia;
15/ Pojawienie się przejściowo telepatii:  odbiór myśli ludzi, itd.
16/ Pojawienie się przejściowo telekinezy;
17/ Pojawienie się na stałe jasnowidzenia, telepatii, telekinezy;
18/ Doświadczanie Świadomości Kosmicznej:
a/ odczuwam, że "ja jestem każdą istotą z osobna i całym Wszechświatem";
b/ odczuwam, że "przebywam poza czasem i przestrzenią;
c/ odczuwam, że osiągnąłem/łam  wyższy poziom wibracji;
d/ odczuwam, że "znajduję się w centrum sterowania Wszechświatem".
19/ "Zakrzywienie czasoprzestrzeni", podobne do opisywanego przez Rosjanina Wiktora Grebiennikowa.
Zaobserwowano, że we wnętrzu "Zwierciadła  R. Bischa" i w jej otoczeniu czas może płynąć wolniej.
Opóźnienie zegarów może wynieść od kilku minut do kilku godzin na dobę.
20/ Pobyt w "Zwierciadle  R. Bischa" daje odczucie wzrostu sił witalnych;
21/ Pobyt w "Zwierciadle  R. Bischa" może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia, podobnie jak w
"Zwierciadle Kozyriewa" testowanym w Ośrodkach terapeutycznych w Rosji, w których odnotowano wiele przypadków
uzdrowień po seansach;
22/ Pobyt w "Zwierciadle  R. Bischa" harmonizuje i powiększa biopole, które jest mierzone za pomocą
specjalnego przyrządu elektronicznego. Biopole zwrasta o ok. 10-20 cm!  Ten fakt powala niedowiarków!
-----
PAMIĘTAJ, że efekty, odczucia i doświadczenia w "Zwierciadle  R. Bischa" mogą obejmować wszystkie lub niektóre z wyżej wymienionych LUB ŻADNE!  
Każdy doświadcza inaczej:  jedni więcej, drudzy mniej, a niektórzy nie doświadczają niczego i już!
Rodzaj odczuwanych wrażeń i wizji oraz uzyskiwanych efektów w "Zwierciadle  R. Bischa" jest uzależniony od wielu czynników: charakteru człowieka, poziomu rozwoju duchowego, poziomu egoizmu, stanu umysłu, czasu astrologicznego, panującej aktualnie TATWY, pogody, itd, itp.
Osoby, które praktykują medytacje Absolutu wg Jogi Królewskiej, doświadczają w "Zwierciadle  R. Bischa" znacznie więcej, niż inni - to oczywiste, bo już wcześniej mają medytacyjne doświadczenia duchowe, a "Zwierciadło" tylko je poszerza!
Uwaga: NIE mylić medytacji jogicznej z tym, co potocznie jest nazywane "medytacją"! Siedzenie w lesie na omszałym pieńku i oganianie się przed chmarami giezów, na pewno NIE jest medytacją, a jedynie kontemplacją komarów i giezów!
-----
  
SŁÓW KILKA  o  SOWIECKIM  "ZWIERCIADLE KOZYRIEWA"
oraz doświadczeniach w naszym STOWARZYSZENIU  "MSA":
UWAGA: obejrzyj na YouTube kilka rosyjskich filmów z polskimi napisami, dotyczących militarnych badań parapsychologicznych prowadzonych w placówkach akademickich w byłym Związku Radzieckim za kołem polarnym i na Uralu.
Wpisz sobie:  "ZWIERCIADŁO KOZYRIEWA" lub "LUSTRO KOZYRIEWA". Obejrzyj rosyjskie filmy dotyczące "zwierciadeł" Kozyriewa! Na tych filmach są także wzmianki na temat "kapsuły", którą posiadał Nostradamus.
-----
Opisów doświadczeń dotyczących "Zwierciadła Kozyriewa" można by tutaj zamieścić wiele, bo sporo ich już się zebrało! W naszym Stowarzyszeniu "MSA"  było testowanych kilka modeli "Zwierciadeł Kozyriewa", w tym tuby i spirale.
Nasze doświadczenia są częściowo podobne do relacji badaczy sowieckich z lat 80-tych i do współczesnych relacji rosyjskich.
Słuchając relacji rosyjskich "Lustronautów", łatwo dostrzec prostą zależność, podobną jak w Polsce: osoby, które opisywały cudowne, wspaniałe zjawiska, miały już wcześniej wiele doświadczeń duchowych i naturę kontemplacyjną - nie było w ich aurach agresywności, popędliwości lub rozbuchanego ego.  
Z kolei osoby, które w "Zwierciadle Kozyriewa" nie doświadczają niczego są albo zamknięte w sobie, albo mają takie cechy, jak wybujały egoizm, niecierpliwość, popędliwość i zarozumiałość.
Według Znajomych "Lustronautów" z Rosji, nawet jednorazowe przebywanie w "Zwierciadle Kozyriewa" MOŻE UWYDATNIAĆ posiadane cechy charakteru na krótko lub dłużej: osoby spokojne stają się bardziej wyciszone, co sprzyja medytacji, ale osoby agresywne stają się bardziej napastliwe.
Dopisek, że efekty mogą być "ŻADNE" powinien ostudzić tych, którzy są agresywnymi łowcami cudów lub tych, którzy chcą posiąść moce równe bogom! :)
-----
Można mieć w "Zwierciadle" wspaniałe, ciekawe doświadczenia, jeśli się ma naturę kontemplacyjną lub jeśli zacznie się medytować według wskazań Jogi, najlepiej Jogi Królewskiej! Warunkiem niezbędnym w praktyce Jogi Królewskiej jest przerabianie stopni po kolei, zaczynając od pierwszego! Najpierw należy przerobić stopień pierwszy: "Yama" i "Niyama"!
Zakładanie nogi na szyję i gimnastyka Jogi NIE są wymagane! NAJWAŻNIEJSZA jest "Yama" i "Niyama", czyli uzdatnienia umysłu! Chodzi o to, by usunąć brudy umysłu, a więc np. lęki, strachy, nienawiści, egoizmy, złości, których NIE wolno wnosić do medytacji. Po spełnieniu tego warunku medytacja jest budująca, a medytacja w "Zwierciadle R. Bischa" jest jeszcze wspanialszym doświadczeniem!
-----
Wcale NIE trzeba jeździć na szamańskie sesje ayahuaski i truć się halucynogenami, skoro podobne efekty terapeutyczne uzyskuje się bezpiecznie podczas medytacji wg Jogi Królewskiej, opisanej tutaj:  kliknij w menu na klawisz "NIRWANA" / "Nirwana-Joga.
Ale z drugiej strony, to lepiej żeby niektórzy ludzie jeździli na ayahuaskę, zamiast zgłaszać się na "Kozyriewa" bez przerobienia "Yamy" i "Niyamy", bo ayahuaska, to mocna lekcja pokory dla amatorów osiągania boskości na skróty! :)
-----

OPIS  "ZWIERCIADŁA  R. BISCHA"
zaprojektowanego i skonstruowanego przez Remigiusza Bischa.
Są to trzy urządzenia w jednym:  "Kapsuła Nostradamusa", "Zwierciadło Kozyriewa" i "Kapsuła orgonowa Reicha".
Urządzenie powstało na podstawie doświadczeń własnych i medytacyjnych odczytów z Kronik Akashy.
"Zwierciadło  R. Bischa" jest podobne z wyglądu zewnętrznego do "Zwierciadła Kozyriewa" z Rosyjskiego Instytutu Badawczego na Uralu, ale jest autorską konstrukcją  R. Bischa - posiada nowe rozwiązania i ulepszenia, których Rosjanie nie mieli.
"Zwierciadło  R. Bischa" łączy dwa urządzenia w jedno:  "Kapsułę Nostradamusa" i "Zwierciadło Kozyriewa".
"Zwierciadło  R. Bischa" zawiera proporcje zlotego podziału z piramidy Cheopsa wg interpretacji  R. Bischa.  
"Zwierciadło  R. Bischa" składa się ze stożka, okrągłego walca, drzwiczek i podłogi - wszystko jest wykonane z dwustronnie lustrzanej blachy kwasoodpornej o grubości 0,5 mm. Walec jest wyposażony w zewnętrzne obręcze, które utrzymują geometrię konstrukcji.
"Kapsuła Nostradamusa" i "Kapsuła orgonowa Reicha" są wbudowane w "Zwierciadło Kozyriewa".
"Kapsuła Nostradamusa" jest zbudowana z wielu warstw metali nieżelaznych. Do tego są warstwy złożone z minerałów oraz pasy zbudowane z kamieni szlachetnych i kryształów półszlachetnych. Szczegóły konstrukcji są tajne i stanowią rozwiązania patentowe.
"Zwierciadło  R. Bischa" jest całkowicie odizolowane od wszechobecnego elektrosmogu, którego w czasach Nostradamusa nie było - stanowi klatkę Faradaya.
Do "Zwierciadła  R. Bischa" wchodzi się przez zamykane drzwiczki z blachy. W środku medytuje się, siedząc na krześle.
Wentylacja odbywa się przez otwór, ekranowany siatką o milimetrowych oczkach ze stali kwasoodpornej, przez który jest tłoczone powietrze rurą z zewnątrz, za pomocą pompy.
-----
Opcja 1: "Zwierciadło  R. Bischa" może być ustawione w pozycji poziomej - wtedy medytuje się w pozycji leżącej.
Przy ustawieniu poziomym jest możliwość zdjęcia podłogi i ustawienia np. w stronę zachodzącego słońca na polanie w lesie.
Opcja 2: Podłączone jest urządzenie  "Oczyszczacz Aury i Biopola Lee Crocka"
Opcja 3:  Podłączony jest "Harmonizator biopola", który jest wynalazkiem  R. Bischa.
"Harmonizator biopola" wzmacnia i powiększa biopole i aurę osoby przebywającej w "Zwierciadle".
Opcja 4: Używane jest urządzenie  "Generator Fal Mozgowych", który służy do synchronizacji półkul mózgowych oraz wywoływania fal mózgowych z zakresów alfa, beta, theta, delta.   Ścieżka:  SPRZĘT-1 / Generator Fal Mózgowych.
Opcja 5:  Używany jest "Generator Tumo-Prana", który jest wynalazkiem  R. Bischa.
Naenergetyzowane Praną powietrze jest tłoczone rurą do "Zwierciadła" za pomocą pompy.
-----
"Zwierciadło  R. Bischa" aktywuje jasnowidzenie, ale powoduje także "zakrzywienie czasoprzestrzeni", podobne do opisywanego przez Rosjanina Wiktora Grebiennikowa. We wnętrzu tego "Zwierciadła" i w jego otoczeniu czas może płynąć wolniej - obserwacje tego zjawiska w terenie trwają. Czas płynie wolniej i jest wykorzystywany efektywniej!
Obserwacje wskazują, że "zakrzywienie czasoprzestrzeni" i opóźnienie zegarów występuje, gdy "Zwierciadło  R. Bischa" jest ustawione na "węzłach astralnych" i na liniach energetycznych Ziemi. Punkty ustawienia wyznacza R. Bisch z mapy lub podczas oglądu terenu.
Teraz można odbywać dalekie podróże w wehikule czasu, jak niedościgniony Mistrz Nostradamus!
-----
 
 
Kliknij na obrazek, by powiększyć
  

-----
PS:  Jest do sprzedania  "Zwierciadło Kozyriewa"!
Scieżka:   SPRZEDAŻ-Kupno / Lustro KOZYRIEWA
KLIKNIJ  NA  OBRAZEK  PONIŻEJ:
  www.uzdrowiciel.co
Prawa autorskie zastrzeżone!
Zabrania się kopiowania i powielania
części lub całości tekstów
bez pisemnej zgody autorów!
All rights reserved!


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego