SZKOŁA NIRWANA-JOGI - www.uzdrowiciel.co

Przejdź do treści

Menu główne:

SZKOŁA NIRWANA-JOGI

NIRWANA

NIRWANA - JOGA   SCHOOL
SZKOŁA   NIRWANA - JOGI

Ruch o tej nazwie zawiązał Remigiusz Bisch wraz z grupą Przyjaciół w 1996 roku.
NIRWANA - JOGA  obejmuje elementy ze wszystkich rodzajów Jogi i wykorzystuje do celów ćwiczeń

także najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, w tym  Nirwana-Maszynę  R. Bischa.  

*****

Słowo  wstępne:

Zachęcamy szczególnie do przeczytania podręczników Radża-Jogi (Joga Królewska) i praktykowania opisanych tam medytacji, bo jest to jedna najszybszych metod osiągania wyższych poziomów świadomości.

------

Nirwana-Maszyna ułatwia doświadczanie wyższych poziomów medytacji samadhi. Jest to maszyna medytacyjna, która w ciągu pół godziny potrafi przenieść człowieka, który nie jest zaawansowanym joginem na jeden z poziomów samadhi, by doświadczyć wspaniałości Jaźni, Umysłu Duchowego i Świadomości Kosmicznej, a przy tym pomaga pozbywać się niskich form myślenia i bolesnej ludzkiej traumy.  Nie jest to jednak droga na skróty do stałego doświadczania samadhi, lecz duża zachęta do praktykowania Jogi i później pełnego doświadczania samadhi.
Nirwana-Maszyna jest "trampoliną", która wynosi na chwilę w rejony Jaźni i Buddhi, ale te chwile mogą być najcenniejszym skarbem. Kolejną "trampoliną", która przenosi przez mur niewiedzy, traumy i negatywnych programów mentalnych, jest  "Ćwiczenie Prekognicyjne"  R. Bischa.

*****
Najważniejsze Pytanie:
- Chcę medytować o Absolucie!  Jak odnależć Absolut i jaki jest Jego adres?
Odpowiedź:
- Imię i Adres  ABSOLUTU-STWÓRCY  znajduje się w Mantrze GAYATRI i brzmi:   TA T
Medytacja GAYATRI, to medytacja o TAT, czyli o Absolucie-Stwórcy!
Zatem intonuj i spiewaj Mantrę Gayatri!
TAT - to nasz Słowiańsko-Aryjski Absolut, któremu możesz zaufać i z Nim się zjednoczyć!
Słowo TATa  towarzyszy Ci od dziecka, wszak TATa  w słowiańskiej rodzinie pochodzi od  TAT!
Ojciec rodziny reprezentuje TAT, czyli Absolut!

*****


Ćwiczenia Wstępne:
Czyli bez oczyszczenia umysłu ani rusz!

Pierwszy stopień oczyszczania umysłu obejmuje:
- Studiowanie książek i poradników psychologicznych;
- Opanowanie treningu autogennego Schultza, Jacobsona i Lazarusa na płytach CD, połączonego z wizualizacjami i afirmacjami;
- Trening afirmacji przy pomocy autohipnozy;

Drugi stopień oczyszczania umysłu odbywa się przy pomocy zasad  "Jama" i "Nijama", zawartych w podręcznikach Radża-Jogi.
Bez tych własności nie wejdziesz na poziom Jaźni, tak samo, jak nie wejdziesz na salony księcia w ubłoconych butach.
Dopiero wtedy można przejść do ćwiczeń medytacyjnych.
Po osiągnięciu zaawansowania w medytacjach można przystąpić do kolejnych ćwiczeń, w tym do Ćwiczenia Prekognicyjnego  R. Bischa.  

Radża Joga:

Radża Joga, czyli Joga Królewska jest ośmiostopniowym systemem rozwoju duchowego.
Najważniejsze i niezbędne są stopnie  "Jama" i "Niama"!
W skład tego ośmiostopniowego systemu wchodzą:
1. Jama - wstrzymanie się.
2. Nijama
- nabywanie cnót.
3. Asany - pozycje ciała, które przygotowują ciało do praktyk medytacyjnych.
4. Pranajama - ćwiczenia oddechowe.
5. Pratjahara - głęboka relaksacja i panowanie nad ciałem fizycznym.
6. Dharana - praktyka przykucia uwagi.
7. Dhjana - medytacja.
8. Samadhi - pełny rozwój świadomości i intuicji, nadświadomość.

------

Obok Jogi Królewskiej funkcjonuje do dzisiaj w Indiach kilkadziesiąt innych systemów rozwoju duchowego. To, jaką metodę obierał i obiera poszukiwacz ostatecznej Prawdy, zależy od jego predyspozycji.

------

Poniższy tekst pochodzi z książki:   "Podstawy Jogi Królewskiej" - Rammurti Mishra

Rozdział XXII  -  Jak opanować witarki.

Witarkami nazywamy wszystkie niewłaściwe, destruktywne działania umysłu, zagrażające naszej osobowości, zmysłom, ciału, psychice. Z logicznego, fizjologicznego, etycznego, moralnego i społecznego punktu widzenia, rozumiemy zgubne działania szkodliwych fal mentalnych, ale wciąż ulegamy ich hipnotycznej sile. Stąd, nasze postępowanie tkwi w sprzeczności z rzeczywistym istnieniem, rzeczywistą osobowością.


WITARKI:

Wszystkie witarki możemy podzielić na 10 grup:
1. Krzywdzenie innych.
2. Brak prawdomówności, fałsz.
3. Kradzież, przywłaszczanie.
4. Brak powściągliwości.
5. Egoistyczne gromadzenie majątku.
6. Nieczystość ciała, zmysłów i umysłu.
7. Ciągłe niezadowolenie z losu.
8. Samolubstwo, egoizm.
9. Lenistwo.
10. Niechęć do działania zgodnego z intuicją i mądrością.

------

Każdą z wymienionych grup możesz rozwinąć tak dalece, jak sobie tego życzysz. Możesz kontrolować witarki stosując swoje wewnętrzne, boskie siły: Jamy i Nijamy. Wielu ludzi interesuje się jogą. Słuchają wykładów, praktykują, ale dla większości jest to swoistym hobby i możliwością przeżycia nowych wrażeń. Wielu zauważyło, że zajmowanie się jogą jest modne, że to wyróżnia ich od otoczenia, że będą mogli zaimponować swymi nadnaturalnymi mocami. Stają się uczniami tzw. joginów, którzy prowadząc przyspieszone kursy swej jogi, obiecują przeróżne cuda. Jednakże, który z tych ludzi pożądający mocy i sławy zostaje prawdziwym joginem? Który myśli poważnie o opanowaniu umysłu i fal psychicznych?  Można dążyć do opanowania umysłu, do osiągnięcia niezwykłych mocy, ale jeśli jest to powierzchowne, wówczas wewnętrzne sfery umysłu wytwarzają ciągły łańcuch witark.

------

JAMA:

Jama to niezłomne dążenie do opanowania umysłu.
Jama jest całkowitym opanowaniem umysłu i fal psychicznych.


JAMA  składa się z pięciu wielkich reguł:
1. Ahimsanie krzywdzenie żywych istot w jakikolwiek sposób.
2. Satja
bezwzględna wierność prawdzie.
3. Asteja
wstrzymywanie się od wszelkich form przywłaszczania cudzego dobra.
4. Brahmacarja - powściągliwość i wstrzemięźliwość płciowa - opanowanie hormonalnych sił, doskonalenie ciała, zmysłów, umysłu przez rozwój  odżasu.
5. Aparigrahanie gromadzenie pieniędzy i nie przywiązywanie się do majątku.

------

Przestrzeganie tych pięciu Jam pozwoli na opanowanie pięciu pierwszych witark. Skuteczność będzie na miarę twojego podejścia, zaangażowania i praktyki.

------

NIJAMA:

W przezwyciężeniu dalszych witark pomogą ci następujące Nijamy:
1. Saucadbałość o czystość duchową i cielesną.
2. Santoszaćwiczenie w zadowalaniu się istniejącymi okolicznościami życia.
3. Tapas, czyli ascezaodporność na przeciwieństwa losu i warunki zycia, np. chłód i upał, głód i pragnienie.
4. Swadhjajawnikanie w treść mantr i tekstów Jogi.
5. Iśwarapranidhanaskupienie się na Iśwarze (tj. na Absolucie).
6. Przekształcenie ciała
w wartościowego pośrednika, oddanie się odwiecznej mądrości, intuicji i świadomości.

------

Dla każdej witarki powinniśmy tworzyć jej przeciwieństwo, by im przeciwdziałać.

------

Pięć sposobów opanowania fal psychicznych:
1. Analiza każdego problemu i poszukiwanie właściwego rozwiązania (nie zawsze skuteczna w przypadku nawyków).
2. Neutralność, dystans — obserwuj działanie umysłu pozostając z boku jako świadek. Nic bądź jego sługą i kontroluj wszystkie fale.
3. Poświęć codzienne życie pożytecznemu, dobremu działaniu.
4. Bhawasamadhi — zapomnij o ciele i materialnym umyśle, utożsamiaj się z Najwyższą Świadomością.
5.
Brahmi-sthiti — jestem Brahmanem, cały wszechświat jest Brahmanem, witarki nie mają dla mnie żadnego znaczenia.

------

Wczytaj się uważnie w tekst powyższej lekcji i rozwiń ją.

Doskonałość jest niemożliwa bez praktykowania Jam i Nijam, bez opanowania Witark!

------

Zostały tutaj zacytowane tylko dwa stopnie Radża-Jogi. Stare książki dotyczące Radża-Jogi i materiały zostaną udostępnione osobom bliżej zainteresowanym tylko podczas Wycieczek i Warsztatów. Ilość książek ograniczona. Zakup nowych książek w internecie jest prosty, więc inne osoby łatwo coś znajdą.   


*****

Pragnienia i ograniczenia:

- Czy Jogin, nim osiągnie z samsary wyzwolenie,
nie tworzy religii, która też stanowi ograniczenie?

- Jogin, który przekroczył wszelkie ograniczenia,
nie pragnie nawet swojej duszy wyzwolenia!

------
Szczęście:
Chcesz być szczęśliwy całe życie?
Załóż ogród, zostań ogrodnikiem!
  
Lecz gdy przyjdzie nawałnica, gradobicie,
pojmiesz, ile warta Twoja praca, całe życie!
 
Więc nie ciesz się, bo przyjdzie szarańcza,
która wszystkie Twe marzenia powykańcza!
 
Już dzisiaj porzuć do owoców pracy przywiązanie,
uwalniaj się od dualizmów, skup się na Brahmanie!
 
Chcesz być szczęśliwym już na wieki?
Dzięki Jodze stań się wyzwolonym człekiem!
 
Niebiańska muzyka dla każdego dźwięczy,
lecz w medytacji Jogi nikt Cię nie wyręczy!

------

ABSOLUT:

- Czym jest Absolut?  Czy jest Bogiem?
- Jak odnaleźć do niego drogę?


Jego znajomością wszystkie religie się szczycą,
lecz Absolut wymyka się religijnym opisom!


Niezłomnie podążaj ścieżką Jogi,
nie oglądaj się na ludzkie Bogi !

Absolut jest Wszech-Duchem ponad ograniczeniami,
ponad dualizmami, religijnymi wyobrażeniami !


W medytacji samadhi zagłębiaj się z zachwytem,
dosięgniesz Nirvany, stopisz się z Wszech-Bytem!


------

Podróże na Niebiańskie Vaikunthy:

W nastroju radości, beztroski,
doświadczam Energii Boskich!


Cały dzień doświadczam ekstazy,
chodząc w samadhi po Niebiańskiej Plaży!


Po Vaikunthach latam w ekstazy objęciach,
w miastach z diamentu unoszę się w kuli szczęścia!

Ogromne, świetliste bryły diamentowe,
to skrystalizowane doskonałości duchowe!

Gdy patrzysz na Kryształy z uwielbieniem,
zestrajasz się z Vaikunthy tchnieniem!

------

Miłość Absolutna:

W Miłości Absolutnej, Duchowej
tkwi Moc Energii Diamentowej!


Jedynie Miłość Kosmiczna
jest wieczna, ekstatyczna!


Nie zna rozterek, ni żalu,
w niej tu i teraz jesteś w raju!


A gdy kołowrót wcieleń ustanie,
rozpływasz się w Absolutu (TAT) Oceanie!   


[ "Nirwana-Joga" - Remigiusz Bisch ]

AUM TAT SAT !
 


*****

www.uzdrowiciel.co

Prawa autorskie zastrzeżone!
Zabrania się kopiowania i powielania
części lub całości tekstów
bez pisemnej zgody autorów!
All rights reserved!Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego