STATUT MSA - www.uzdrowiciel.co

Przejdź do treści

Menu główne:

STATUT MSA

o AURZE

MIĘDZYNARODOWE  STOWARZYSZENIE  AURYCZNE
INTERNATIONAL  AURA  ASSOCIATION
Division of  Life Improvement Institute LLC,  

Willmington, Delaware, USA


STATUT


Stowarzyszenie działa od 1996 roku.  
MSA  jest organizacją zarejestrowaną prawnie przez władze stanowe w USA.

1/   Siedziba MSA w Polsce:  miasto Brzeg Dolny, woj. Dolnośląskie.
2/   Władze Stowarzyszenia:  Prezes wybierany raz na 5 lat oraz
     Rada Stowarzyszenia.
3/   Teren działania:  cały świat.
4/   Stowarzyszenie grupuje osoby rozumiejące znaczenie Jogi,
     medytacji, wizualizacji, technik duchowych Wschodu i Zachodu
     jako narzędzi służących poszerzaniu świadomości.  
     Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby krajowe i cudzoziemcy.
5/   MSA nie tworzy oddziałów terenowych, lecz organizuje Kluby
     Przyjaciół w różnych miastach i państwach.
     Animatorami takich Klubów są osoby, które uczestniczyły w kursach.
6/   Nabywanie członkostwa: członków przyjmuje Prezes  MSA  
     lub członkowie Rady MSA.
7/   Rodzaj uczestnictwa w MSA:   
a/   członek wspierający - z prawem uczestnictwa w wydzielonych pracach;   
b/   członek zwyczajny - z prawem uczestnictwa we wszystkich pracach;   
c/   członek zwyczajny, instruktor - z prawem prowadzenia szkoleń  MSA.
8/   CELE  MSA  i sposoby ich realizacji:  
     propagowanie Jogi i wiedzy duchowej Indii oraz doskonalenie
     metod widzenia AURY ludzi i przyrody. Prowadzenie prelekcji
     i szkoleń praktycznych związanych z widzeniem AURY, szeroko
     rozumianym rozwojem duchowym, niekonwencjonalnymi
     metodami leczenia, zasadami ekologii i zdrowego stylu życia.


*  *  *  *  *

ZAPISY  DO  STOWARZYSZENIA:

Zapisy są prowadzone podczas Wycieczek i Warsztatów.
Wystarczy podać:  imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, zawód.  
Ze Stowarzyszenia można w każdej chwili się wypisać.
 
W Stowarzyszeniu nie ma żadnych składek rocznych.
MSA jest organizacją  non-profit.
Stowarzyszenie zrzesza kilka tysięcy członków na całym świecie.

********
  
INFORMACJE  DODATKOWE:
 

Remigiusz  Bisch: zawodowy radiesteta od 1989 r., naturoterapeuta, współzałożyciel i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Aurycznego od 1996 r., nauczyciel i praktyk w dziedzinie postrzegania AURY i rozwoju  duchowego.
Współzałożyciel International Nirvana-Joga School w 1996 oku.  Nauczyciel Jogi.  
Od połowy lat 80-tych prowadzi kursy rozwoju duchowego i widzenia AURY w wielu ośrodkach w kraju i zagranicą.  Temat propaguje w formie publikacji, wykładów i kursów. Wielokrotnie występował w programach telewizyjnych i radiowych oraz zamieszczał artykuły w prasie krajowej i zagranicznej, m. in. w USA i Niemczech.   
Wtajemniczenia w arkana Jogi Uniwersalnej  (synkretycznej Jogi) otrzymał Remigiusz Bisch od Maharishich (Mistrzów Jogi) w Ashramie (Ośrodku Jogi) w Indyjskich Himalajach.

  

POLITYKA  PRYWATNOŚCI:
W Stowarzyszeniu obowiązuje ZAKAZ zamieszczania zdjęć osób należących do Stowarzyszenia, zarówno na stronie internetowej Stowarzyszenia, jak i na innych portalach internetowych. Dotyczy to także tzw. dysków internetowych, chronionych hasłem, które tylko z pozoru są niedostępne dla osób postronnych.   
********


www.uzdrowiciel.co
All rights reserved!
Prawa autorskie zastrzeżone!
Czytelnik tego portalu internetowego może zapisywać podstrony na swoim komputerze, by czytać teksty później,
jednakże BEZ PRAWA WYKORZYSTANIA TEKSTÓW i ZDJĘĆ DLA INNYCH CELÓW, NP. KOMERCYJNYCH!


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego