MANTRA-JOGA - www.uzdrowiciel.co

Przejdź do treści

Menu główne:

MANTRA-JOGA

NIRWANA

MANTRA - JOGA

*****


AUM
   
Mantra  AUM  reprezentuje Energie Absolutu.
Intonując tą mantrę, spalasz zanieczyszczenia swego umysłu  i zestrajasz się z Energią Absolutu.  

W makroskali, czyli w skali kosmicznej, AUM jest pierwotnym "jądrem", wewnątrz którego jest skondensowany cały Wszechświat, które na rozkaz Absolutu eksploduje, tworząc Wszechświat przejawiony.  W mikroskali, czyli w skali ludzkiej, intonując mantrę AUM, tworzymy przed sobą "jądro", widziane w AURZE, które eksploduje i tworzy wokół nas mgławicę auryczną, zbudowaną ze świetlistych energii, która jest cząstką Energii Absolutu. Więcej informacji na ten temat na podstronie "o AURZE".

*****
 


AUM  TAT  SAT
 
Mantra  AUM  TAT  SAT  reprezentuje Prawdę Absolutną.
Hindusi mówią, że ta mantra jest samym Absolutem, a gdy ją intonujesz łączysz się z Absolutem.
 
TAT - oznacza Brahmana, czyli Absolut,  Najwyższy Niepojęty Boski Byt;
SAT -
oznacza Prawdę Absolutną.

Mantrę "AUM TAT SAT" medytuj w ciszy,
głos Jaźni i Absolutu usłyszysz!

Umysł porzuci mary i złudzenia,
podąży Ścieżką Duszy Wyzwolenia!


*****
 
AUM Sat Chit Ananda
Najwyższy Byt-Świadomość-Szczęśliwość.
 
Ta mantra nazywana bywa "mantrą niosącą nektar", zatem wczuj się w jej wibracje.
 
*****
 
AUM Sat Chit Ananda Parabrahma Puroshothama Paramatma
 
Ta ekstatyczna mantra otwiera wrota wyższego poznania.

*****

Najważniejsze Pytanie:
- Chcę medytować o Absolucie!
Jak odnależć Absolut i jaki jest Jego adres?
Odpowiedź:
- Imię i Adres  ABSOLUTU-STWÓRCY znajduje się w Mantrze GAYATRI i brzmi:  T A T
Medytacja GAYATRI, to medytacja o TAT, czyli o Absolucie-Stwórcy!
Zatem intonuj i śpiewaj Mantrę Gayatri!
TAT - to nasz Słowiańsko-Aryjski Absolut, któremu możesz zaufać i z Nim się zjednoczyć!
Słowo TATa towarzyszy Ci od dziecka, wszak TATa  w słowiańskiej rodzinie pochodzi od  TAT!
Ojciec rodziny reprezentuje TAT, czyli Absolut!
*****

 
Mantra  GAYATRI:

AUM   Bhur   Bhuvah  Svaha
TAT   Savitur   Varenyam
Bhargo   Devasya   Dhimahi
Dhiyo   Yonah   Prachodayat   AUM

AUM - najwyższa energia Absolutu, przez którą przejawia się Wszechświat.
Bhur,  Bhuvah,  Svah  są to trzy sfery:   ziemska, eteryczna i niebiańska,  
AUM włada wszystkimi z nich.  
Niepojętemu Boskiemu Bytowi, czyli  Absolutowi   ( TAT )
i  Jego Wszechprzenikającej Energii   (
Savitur ),     
składam cześć   (
varenyam ).
Nad promiennym   (
Bhargo ),
  Światłem Absolutu  (
Devasya ),    
medytuję   (
dhimahi ).
O oświecenie mego umysłu Tym Światłem (
dhiyo ),
usilnie  proszę (
yonah  prachodayat )

MANTRA GAYATRI - najważniejsza Mantra stosowana przez Hindusów i Jogów w Indiach od tysięcy lat. Wycisza negatywne emocje, wprowadza spokój i czyste wibracje do Twego umysłu i domostwa, dzięki temu intensyfikuje Twoje wysiłki w kierunku poznania TAT (Absolutu). Pomaga chronić się przed dostępem negatywnych energii oraz przed negatywnymi okolicznościami życiowymi.    
Podczas recytacji  Mantry Gayatri porzuć negatywne emocje, w ich miejsce wprowadź wibracje wszechmiłości.  Skoncentruj się na TAT, a w Twojej AURZE przejawi się to w postaci świetlistych kształtów i barw! Osoby wrażliwe będą odczuwały przyjemne wibracje i symptomy ekstazy duchowej!
Gdy rozumiesz znaczenie tej Mantry i stosujesz ją jako medytację, z miłością łącząc się z TAT, wówczas pojmujesz coraz więcej z wszechmądrości TAT!  Stajesz się istotą coraz bardziej świetlistą!  To można zobaczyć w Twojej AURZE!

Słowo "Gayatri" składa się z dwóch części: Gaya (Ziemia) i Tri (trzy). Oznacza trzy sfery Ziemi: ziemską (fizyczną), eteryczną i niebiańską. Bogini Mantry Gayatri jest strażniczką Mantry i tych trzech sfer. Jak łatwo zauważyć, Bogini Gayatri posiada najwięcej atrybutów siły i oświecenia, spośród wszystkich bogów występujących w tradycji Indii.

Bogini Mantry Gayatri chroni Ziemię i ścieżkę oświecenia, wiodącą bezpośrednio do TAT (Absolutu)!
Słowo "Absolut" zostało w tym tekście zaczerpnięte od Greków, którzy mają w swojej mitologii słowo "Gaya", zaczerpnięte od Hindusów. Grecka bogini Gaya jest obrończynią planety Ziemia, która cyklicznie unicestwia uzurpatorów niszczących planetę.
KARMA:  gdy szczerze harmonizujesz się z TAT i podążasz ścieżką Jogi Poznania TAT, wówczas masz szansę unikać „odwetów” Prawa Karmy i w miarę bezstresowo odpracowywać swoją dawną negatywną Karmę, służąc innym ludziom i całemu światu!  

Pamiętaj, że żadne odpusty NIE likwidują skutków grzechów, jak chcieliby tego ludzie religii! Prawo Karmy (Przyczyny i Skutku) obowiązuje wszystkich i zawsze!
Recytuj Mantrę Gayatri,  np. na spacerze, a najlepiej śpiewaj ją razem z Mistrzem. Mantra Gayatri nagrana przez Mistrza Jogi w Indiach, uaktywni w Tobie kanał łączności z Absolutem! Dobroczynne efekty w postaci uspokojenia i większego opanowania zauważysz szybko! Pytaj o to nagranie podczas wycieczek i warsztatów, a póki co znajdź sobie jakieś nagrania z Indii na You-Tube.
Błogosławienie pożywienia Mantrą Gayatri zamienia pożywienie w pokarm duchowy - poprawia przyswajanie pokarmu i budzi Twoją uśpioną świadomość duchową.  Recytuj głośno tą Mantrę minimum 5 razy trzymając pożywienie pomiędzy dłońmi. Każdy trenujący widzenie AURY może się przekonać, że wielokrotnie powiększa się wówczas aura pokarmu i wody.

 

Łącząc się z TAT w medytacji, wprowadzasz wibracje miłości i harmonii

nie tylko w swoim otoczeniu, ale także rozsiewasz ziarno pokoju na całym świecie!
 
AUM TAT SAT !


*****

www.uzdrowiciel.co

Prawa autorskie zastrzeżone!
Zabrania się kopiowania i powielania
części lub całości tekstów
bez pisemnej zgody autorów!
All rights reserved!Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego