AURA - MALUNKI - www.uzdrowiciel.co

Przejdź do treści

Menu główne:

AURA - MALUNKI

o AURZE

Afirmacyjne  Malunki  AURY

Obrazy  malowane  komputerowo  przez  Remigiusza  Bischa
 
Obrazy Nr 1 i Nr 2 są wykonywane dla  Osób  ze  Stowarzyszenia,

ale tylko dla tych które znają temat, są sympatykami filozofii wedyjskiej.

1/ MALUNEK  TWOJEJ  AURY  DOSKONAŁEJ.   Wraz z opisem.  

Malunek stanowi potężną afirmację idealnego stanu Twego zdrowia, umysłu i duszy.

Po umieszczeniu go w widocznym miejscu, pomaga w dążeniu do doskonałości.  
Na Twoje zdjęcie będzie nałożona AURA doskonała - taka, jaką posiada doskonały Jogin, gdy łączy się z Absolutem.
W malunek wplecione jest duchowe przesłanie od Jogów z Indyjskich Himalajów, które gdy zechcesz, będzie Cię łączyło sekretnymi nićmi ze Światem Dewów. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zestrajać się ze Sferą Dewów (Niebiańską) i czerpać stamtąd odwieczne wzorce duchowe, by doskonalić się i oczyszczać swoją Karmę. Myśli i cechy negatywne zamienisz na pozytywne.
Celem ludzkiego bytu jest dążenie do Oświecenia, by po wypracowaniu świetlistej AURY powrócić do Absolutu.

PS: w obrazie NIE MA wstawionego żadnego podłączenia z Vaikunthami lub z Dewami. Jeśli ktoś życzy sobie łączności z Vaikunthami lub Dewami, to otrzyma później informację, jak samodzielnie może sobie taką łączność każdorazowo nawiązywać w czasie medytacji.

Przyślij zdjęcie całej stojącej postaci, z przodu.  Może być dawne.  
Zdjęcie musi obejmować głowę i całe stopy.
Obraz ma wymiary  A4  (210 mm x 297 mm) - malunek laserowy w plastikowym etui.  Na życzenie obraz zostanie zalaminowany.     


*******

2/ OBRAZ  ENERGETYCZNY z Najwyższą Planetą Nieba Duchowego „Narayanaloką”.

Wraz z opisem.   Obraz ułatwia Twoje wysiłki w rozwoju duchowym.

Patrząc na obraz przenosisz swoją świadomość na Vaikunthy, czyli do Nieba Duchowego, miejsca pobytu Energii Absolutu w Formie Osobowej.  Harmonizując się z Energiami Absolutu i Odwiecznymi Prawami, Twoja Jaźń (dusza) doskonali się. Przekraczasz ograniczenia starej Karmy.  
 
Obraz namalowany techniką komputerową przez  R. Bischa w oparciu o medytacyjne podróże własne, jak i duchowe wizje zaprzyjaźnionych Jogów z Ashramu (Ośrodka Jogi) i indyjskiej części Himalajów.  

PS:  w obrazie NIE MA wstawionego żadnego podłączenia z Vaikunthami lub z Dewami. Jeśli ktoś życzy sobie łączności z Vaikunthami lub Dewami, to otrzyma później informację, jak samodzielnie może sobie taką łączność każdorazowo nawiązywać w czasie medytacji.


Przyślij zdjęcie z boku, obejmujące tylko głowę i piersi, może być dawne. To zdjęcie zostanie wmontowane do obrazu.
Obraz ma wymiary  A4  (210 mm x 297 mm) - malunek laserowy w plastikowym etui.   Na życzenie obraz zostanie zalaminowany.  


*******

3/ MALUNKI  AURY  RZECZYWISTEJ.    Wraz z opisem.
Od  5 do  15  malunków komputerowych, przedstawiających poszczególne składowe AURY.     

Malunki są wykonywane podczas Warsztatów - ilość zamówień jest ograniczona dużą pracochłonnością.

PS: podczas Kursów AURY na Warsztatach  Remigiusz Bisch  opisuje słownie AURY każdego uczestnika, natomiast malunki komputerowe są robione w zależności od ilości wolnego czasu.

  

*****

www.uzdrowiciel.co
Prawa autorskie zastrzeżone!
Zabrania się kopiowania i powielania
części lub całości tekstów
bez pisemnej zgody autorów!
All rights reserved!


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego