AURA - JAK WIDZIEĆ - 3 - www.uzdrowiciel.co

Przejdź do treści

Menu główne:

AURA - JAK WIDZIEĆ - 3

o AURZE

JAK  POSTRZEGAĆ  AURĘ  LUDZI  i  ZJAWISKA  AURYCZNE
oraz  PLANETY  VAIKUNTHY

  
Część  3


17/ STRUKTUROKSZTAŁTY:
różne myśli i emocje wywołują zmiany w strukturze subtelnej materii AURY, dostrzegane w tzw. „makro i mikroskopowym” oglądzie AURY. Występują tysiące „strukturokształtów”. Często przypominają obrazy metali, minerałów i kryształów wody pod mikroskopem lektronowym. Kapitalną analogią na zobrazowanie tego zjawiska są odkrycia dokonane przez japońskiego naukowca, opisujące tzw. pamięć wody. Aby dokładnie przyjrzeć się „strukturokształtom”, trzeba posłużyć się rodzajem jasnowidczego układu optycznego, łączącego funkcję teleobiektywu, lupy i mikroskopu jednocześnie.
18/  AURA z „BETONU”:
Czy każdy człowiek ma AURĘ?  Każdy, choć zdarzają się tacy, którzy tą AURĘ  mają w zaniku, o grubości ok. 50 cm, zakończoną betonową skorupą o grubości 5 cm, jak np. pewna kursantka, która powróciła do kraju po 20 latach pobytu w Nowym Jorku. Ta skorupa, istniejąca na co dzień, obrazowała jej geny, charakter i postawę obronną:  była zamknięta w swoim własnym świecie, odcięta od wyższych wpływów, pełna obaw, lęków i żalów. Tam spotyka się wielu
ludzi z taką "betonową skorupą" w AURZE.  
Jeszcze inni ludzie zamiast AURY mają coś w rodzaju "betonowej", 15-cm "skorupy" przylegającej do ciała - są to ludzie opętani przez pewnego rodzaju złośliwe obce byty, które wywodzą się z dalekiej przestrzeni, lecz są na naszej planecie od dawna. Tacy ludzie-zombi pojawiają się w zorganizowanych grupkach w miejscach, do których mają swobodny wstęp, np. na targach, koncertach, imprezach, manifestacjach, gdzie starają się obniżać świadomość uczestników lub przeszkadzać inym ludziom w przyswajaniu jakichś duchowych prawd. W tym celu posługują się m. in. telepatią i psychomanipulacją.  Gdy porozumiewają się między sobą telepatycznie, bezsłownie, można zaobserwować słabe jarzenie się wewnątrz tej skorupy niewielkich, jaśniejszych ziaren. Wewnątrz ich ciała fizycznego można zaobserwować coś w rodzaju „czarnej materii” lub „czarnej dziury”. Energię psychiczną i emocjonalną ludzi siedzących w pobliżu chłoną niczym odkurzacze. Jednocześnie telepatycznie narzucają chwiejnym psychicznie ludziom fałszywy obraz rzeczywistości, tak, żeby zrozumieli coś zupełnie odwrotnego lub by nie zrozumieli nic. Podczas Targów Medycyny Naturalnej w różnych miastach łatwo ich zauważyć – najbardziej interesują ich wykłady dotyczące hipnozy lub rozwoju duchowego – zawsze starają się podsumować słownie, po swojemu każdy wykład, by osoby słabe psychicznie nic nie zrozumiały. Osoby mocne psychicznie, widzące AURĘ, od razu zauważą ograniczonych psychiczne „betonowców”. We Wrocławiu można ich spotkać na każdych Targach, szczególnie podczas wykładów. Kandydatami na tego rodzaju zombi są ludzie, którzy już wcześniej mieli w swojej AURZE różnego rodzaju „skostniałe struktury”, byli zapaździali w całym swoim życiu w nienawiści, agresji, ironicznej złośliwości, bezwzględności, chytrości, pazerności, nigdy nie liczyli się ze zdaniem innych ludzi. Ci "ludzie" mają demoniczne cechy zapieczone w swoich zdegenerowanych genach. Wszyscy na pewno spotykaliśmy takich osobników w swoim otoczeniu, lecz tylko nieliczni potrafią odczytywać ich myśli i emocje.

Pamiętaj, że fascynacja dla nieznanych energii, czy kosmicznych bytów, może otwierać wrota do opętania przez różnego rodzaju wrogie istoty na poziomie niewidocznym dla ogółu!
Pamiętaj, że żaden "dobrotliwy kosmita" nie przybędzie, by odwalać za ciebie jakąś robotę, czy pomagać ci w czymkolwiek, ale za to chętnie cię opęta i wykorzysta twoje ciało!  Niejednokrotnie można zaobserwować, że ten, czy ów miłośnik kontaktów z kosmicznymi inteligencjami ma wczepionego w kark eteryczno-astralnego robala, który wciska się do środka i opętuje delikwenta!

********

W jaki sposób można nauczyć się rozróżniać tak wiele zjawisk w AURZE ?
Są na to sposoby znane w Indiach od starożytności. Po prostu wczuwaj się w cudze emocje, myśli i intencje, bo towarzyszą im różne zjawiska w AURZE. Jeśli wywołasz u siebie lub u kogoś innego określone emocje, to w subtelnej materii AURY pojawią się odpowiednie kształty, barwy i strukturokształty.   
AURA przeciętnego człowieka, szczególnie w stanie wzburzenia, przypomina chaotyczną, brudną mieszaninę.
Pamiętaj:
w jakich emocjach i schematach myślowych się utwierdzasz, takim stajesz się ty i twoja AURA!  
Odpusty grzechów nie poprawiają stanu twojej AURY, a jedynie pogarszają!
Gdy pracujesz nad sobą, wówczas chaotyczny ruch cząstek w AURZE zamienia się w ruch uporządkowany, zanika gonitwa myśli, pojawia się coraz więcej harmonijnych kształtów i świetlistych barw, a człowiek staje się zdolny do rozumienia coraz to wyższych idei.
Przekonasz się o tym, gdy zaczniesz medytować i nauczysz się widzieć AURĘ.
Widzenie AURY jest przyrodzoną człowiekowi jasnowidczą mocą mistyczną, która na przestrzeni tysiącleci została zepchnięta w podświadomość w miarę rozrastania się w świadomości społeczeństw różnych egoistycznych systemów mentalnych! Widzenie AURY już funkcjonuje u większości ludzi i jest przez nich wykorzystywane na poziomie nieuświadomionym!
Wielu ludzi wstydziłoby się tego, co wokół siebie tworzą, gdyby zdawali sobie sprawę, że inni to widzą i zapamiętują!  
Widząc AURĘ stajesz się świadom różnych energetycznych działań, które podejmują ludzie w twoim otoczeniu (pozytywnych i negatywnych). Możesz unikać ludzi, którzy stwarzają dla ciebie niekorzystne sytuacje. Na przyjaciół dobierasz sobie ludzi najbardziej odpowiednich. Jeśli jesteś bioterapeutą, uzyskasz pewność, że energie, którymi się posługujesz są czymś realnym i dowiesz się, czy twój system uzdrawiania nie jest podłączony pod czarnomagicznego egregora, który więcej zabiera, niż daje.   
Moda na widzenie aury dotarła do Europy pod koniec XIX wieku z Indii wraz z falą zainteresowania wiedzą ezoteryczną. Najbardziej znane były prace dr Kilnera, prowadzone w Londynie. Zakres obserwacji ówczesnych badaczy ograniczał się głównie do Aury Eterycznej, Aury Wewnętrznej i Aury Zewnętrznej. Podczas eksperymentów pozowały zwykle nagie modelki (obecnie wyłącznie ubrane). Dosyć wąski zakres obserwacji wynikał nie tylko stąd, że uwaga badaczy koncentrowała się na obszarach bliżej kobiecego ciała, lecz również dlatego, że stosowano zbyt silne źródła światła do podświetlania wypełnionych cieczą filtrów służących do uaktywniania widzenia aury. Filtrów nie osłaniano wtedy jeszcze matówką, więc powodowało to silne efekty olśnienia, przeszkadzające w ćwiczeniach.
Autor dowiódł, że stukrotnie słabsze źródło światła jest do tego celu wystarczające.
Specjalne Aura-Okulary konstrukcji autora, stosowane podczas Kursów Widzenia AURY są pozbawione mankamentów, jakie miały filtry sprzed 100 lat, dzięki czemu można nauczyć się widzieć całą gamę składowych AURY i różnych zjawisk.
Rozpoczynając naukę widzenia AURY najpierw dowiadujesz się, że twoje myśli, emocje i czyny wywołują namacalne skutki w twojej AURZE, jak i w AURACH ludzi, z którymi się spotykasz. Skutki negatywnych myśli i czynów są widoczne w ludzkiej AURZE, nawet jeśli człowiek co tydzień otrzymuje religijne rozgrzeszenia i odpusty. Tym, co wstrzymuje dalszy rozwój człowieka Zachodu jest zakodowany w podświadomości dogmat, że człowiek ze swej natury jest słaby i niedoskonały. Możesz odrzucić to ograniczenie starobiblijne! Po prostu stale zamieniaj swoje myśli negatywne na pozytywne! Znajduje to od razu odbicie w twojej AURZE:  kształty i barwy w twojej AURZE stają się coraz bardziej harmonijne i świetliste!  
- Czy warto doskonalić swoje emocje, myśli i pracować nad sobą?  Warto, bo taki jest cel duchowej ewolucji człowieka!  Ścieżkę do tego duchowego celu wytyczyli przed tysiącleciami Jogowie!  Gdy zaczniesz harmonizować się ze Światem Duchowym według wskazówek Jogów, uzyskasz pewność, że jest to właściwa ścieżka!  Joga, to nie jest jakaś dawna nauka – gdy zaczniesz choć trochę medytować, przekonasz się, że cała mądrość duchowa wszechświata i Absolutu już jest w tobie i czeka, aż zechcesz się z nią zharmonizować!


******
   
ODCZYTY   KRONIK   AKASHA
dotyczące  Sfer  Nieba  Duchowego,  opisanych
w  Wedach, starożytnych  księgach  indyjskich:

 

Przed tysiącleciami w Indiach, umiejętność łączenia się z Kronikami Akashy była powszechna i dopiero 5 tysięcy lat temu, wraz z nastaniem Kali Jugi (epoki kłótni i hipokryzji) zaistniała konieczność spisania wiedzy duchowej i materialnej. Najbardziej znana jest Kamasutra, mniej znane są Vaimanika-Śastry, w których spisano z najdrobniejszymi detalami tajniki budowy kilkudziesięciu rodzajów latających talerzy. Najliczniejsze księgi składające się na Wedy dotyczą rozwoju duchowego.
Realność istnienia przedwiecznego duchowego „internetu”, zwanego Kronikami Akashy jest dla ezoteryków sprawą oczywistą. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z jego ogromnego, wielowymiarowego potencjału! Oprócz tego, że są tam na przykład automatyczne zapisy wszelkich zdarzeń fizycznych, myśli i emocji, jest tam coś, co powinno interesować najbardziej:  wiedza duchowa. Kroniki Akashy są globalnym, przedwiecznym "internetem", z którego każdy poprzez zestrojenie się może otrzymywać czystą wiedzę duchową bez przekłamań. W porównaniu z Kronikami Akashy, nasz elektroniczny internet jest i pozostanie tylko zabawką jaskiniowców!
Jeśli chodzi o wiedzę duchową, to na płaszczyźnie Kronik Akashy istnieją  zapisy dokonane przez Najwyższe Energie Absolutu, jak również zapisy dokonywane przez bardziej lub mniej oświecone istoty ludzkie.  Wyobrażenia aniołów i bogów tworzone przez daną cywilizację, zapisywane na kartach Kronik Akashy, nazywa autor Angeloarchetypami.
Na przestrzeni tysiącleci twórcy nowych religii, należący do kolejno następujących po sobie cywilizacji, często postrzegali istniejące już wcześniej Angeloarchetypy lub egregory stworzone w dawniejszych epokach. Jeśli udawało im się postrzegać te niezwykłe obrazy lub „filmy” przedstawiające aniołów i bogów, to często nabierali przekonania, że oto stoją przed nimi nie obrazy, lecz rzeczywiste osoby boskie, przybyłe, by zrobić z nich pomazańców bogów. Także i dziś jest wiele osób, które postrzegając archetypy bogów i myślokształty z zamierzchłych epok, będą się zaklinały, że rozmawiały z aniołami i bogami, gdy brak im pokory, prawdziwej wiedzy i zdrowego rozsądku.  
Stosunek do archetypów aniołów i bogów jest odzwierciedleniem mentalności i poziomu egoizmu w danej religii, czy całej cywilizacji.  Podstawową praktyką większości religii są ciągłe prośby kierowane do bogów i aniołów. Potęguje to egoizm jednostek i całych społeczeństw oraz zamyka ludziom dostęp do wiedzy wyższej.  
Jeśli chcesz poznawać prawdziwą wiedzę duchową, nie proś bogów i aniołów o żadne łaski, korzyści i przywileje, bo nie są ci one potrzebne – to podkreślają oświeceni Mistrzowie Jogi. Zamiast tego oczyszczaj swoje ego, kieruj się altruizmem. Wszystko, czego potrzebujesz już otrzymałeś dawno temu.
Poznawanie tajemnic Kronik Akashy jest dla autora wynikiem zgłębiania tajników widzenia AURY i różnych systemów Jogi. Spostrzeżenia i odkrycia własne znalazły później potwierdzenie podczas rozmów z Mistrzami z Himalajów, Joginami, którzy kultywują najwyższą wiedzę duchową.
Świadomość istnienia Praw Absolutu i reinkarnacji towarzyszyła autorowi od zawsze, czego przykładem choćby ćwiczenia eksterioryzacyjno-prekognicyjne, które "wyświetliły się" autorowi w wieku 14 lat i umożliwiały medytacyjne podróże po Wyższych Światach i światach równoległych.  Treść tych ćwiczeń jest udostępniana zainteresowanym członkom Stowarzyszenia i sympatykom.
Podczas medytacyjnych podróży po tzw. światach równoległych, wielokrotnie dane było autorowi spotykać świetliste istoty, posługujące się zdumiewającymi nirwana-maszynami, poznawać tajniki ich budowy i leczniczego działania. Już wtedy pojawiła się chęć konstruowania tych nirwana-maszyn, którymi można pomagać sobie i innym ludziom w samorozwoju, brakowało jednak technologii i zaplecza.
Istnieje wiele mechanizmów zaciemniających widzenie Absolutu, w postaci błędnych wzorców mentalnych i traumy, lecz na szczęście istnieją też mechanizmy, które pozwalają to wszystko "odkręcać"!  

--------

Poznawanie uniwersalnej wiedzy duchowej przechowywanej w Kronikach Akashy odbywa się poprzez zestrojenie się z odpowiednimi działami Kroniki.  Przed oczami adepta wyświetlają się wtedy tajemne „filmy”. Najważniejsze „filmy” dotyczą podróży na planety Nieba Duchowego, Vaikunthy, a fenomen ten obejmuje ich postrzeganie i uczestnictwo w akcji tych „filmów”. Istnieją tajemne, medytacyjne sposoby przywoływania takich "holograficznych filmów duchowych". Adresami, pod którymi starożytni Maharishi umieścili "filmy" są pewne mantry z Imionami Devów i Mahadevów (Ekspansji Absolutu). Kluczami są specjalne ceremonie.  Gdy już jesteś gotów do postrzegania takich „filmów”, doświadczysz, że są tutaj różne poziomy wtajemniczeń. Są one przygotowaniem do odbywania rzeczywistych duchowych podróży na planety Vaikunthy. Zostaniesz tam dopuszczony, gdy twoja świadomość duchowa odpowiednio wzrośnie.  

--------

Temat duchowych podróży na Vaikunthy, połączonych z postrzeganiem odwiedzanych tam miejsc za pomocą duchowego wzroku jest czymś niezwykłym nie tylko na Zachodzie, ale i dla Mistrzów różnych szkół Jogi w Indiach.
Dla autora jest to wiedza inkarnacyjna, wynikająca z poprzednich wcieleń. Inkarnacyjne było też odnalezienie Ashramów (Ośrodków Jogi) w Himalajach, w których kultywuje się tą pradawną wiedzę i umiejętności.
Podczas organizowanych przez autora Warsztatów, są w programie medytacyjne podróże na Planety Nieba Duchowego Vaikunthy – siedziby Absolutu, z realistyczną wizją podróży i przebywania na Vaikunthach, poza materialnym wszechświatem.  

--------

Działalność autora w dziedzinie widzenia AURY, wiedzy duchowej i Jogi jest dorobkiem własnym autora i kontynuacją prac szkół jogicznych z północnych Indii, z którymi utrzymuje kontakty. Odbywa się to w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Aurycznego.

 

Autor:   Remigiusz  Bisch

Koniec części trzeciej.


********
Drodzy Czytelnicy !
Poradnictwo związane z problemami osobistymi, nieznanymi
zjawiskami i zdrowiem jest możliwe
wyłącznie podczas
Wycieczek i Warsztatów!
Ten wymóg jest podyktowany brakiem
możliwości
przyjmowania co miesiąc setek tasiemcowych maili
i telefonów od osób szukających porad!
 
*****

www.uzdrowiciel.co
Prawa autorskie zastrzeżone!
Zabrania się kopiowania i powielania
części lub całości tekstów
bez pisemnej zgody autorów!
All rights reserved!


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego